Usługi

Raport techniczny

Raport techniczny służy do ustalenia i/lub wyjaśnienia przyczyn uszkodzeń i usterek pojazdu lub jego elementów. Służy do dokumentowania kontekstów uszkodzeń i sprawdzania funkcjonalności poszczególnych komponentów przed wystąpieniem uszkodzeń. Raport techniczny dotyczy:

  • Uszkodzenia agregatu, np. uszkodzenie silnika i skrzyni biegów
  • Przyczyny pożaru
  • Uszkodzenie kradzieży
  • Uszkodzenia lakieru

W przypadku w/w szkody badany jest zakres szkody, przyczyna powstania szkody, odpowiedzialność, poniesione koszty naprawy, możliwości naprawy oraz wartości istotne dla regulacji.

Koszty ekspertyzy często pokrywa ubezpieczenie ochrony prawnej.

Raport z zabezpieczenia dowodów

Ekspertyza z zakresu zabezpieczenia dowodów służy zebraniu dowodów technicznych, które często są podstawą dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przypadku serii uszkodzeń lub usterek w pojeździe. Przede wszystkim sporządzana jest ekspertyza dotycząca zabezpieczenia dowodów na wypadek sporów (prawnych), np. w celu żądania naprawy lub przejęcia kosztów naprawy, obniżenia ceny zakupu lub nawet odstąpienia od umowy kupna. W rzadkich przypadkach ekspertyza dotycząca zabezpieczenia dowodów może być również konieczna w przypadku wypadków drogowych, jeśli sytuacja prawna jest niejasna i nie można dokładnie wyjaśnić przebiegu wypadku.

Technische Gutachten Motor Kfz

 

Po zakupie używanego samochodu mogą pojawić się niemiłe niespodzianki, jeśli podane wcześniej przez sprzedawcę informacje o stanie pojazdu nie są prawidłowe. Jeżeli pojazd został uznany za bezwypadkowy ale ma wadę np. na osi lub drążek kierowniczy, może to spowodować daleko idące szkody następcze. Uszkodzenie osi może prowadzić do stosunkowo dużego zużycia opon w stosunku do przebiegu. Brak pasa może w najgorszym przypadku doprowadzić do wypadku. Nawet jeśli sprzedawca działał zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i nie sprawdził wcześniejszych uszkodzeń lub celowo nie zataił informacji, pojawia się pytanie, kto ponosi winę za niezdatny do jazdy stan pojazdu.

W przypadku, gdy naprawy nie są prawidłowo wykonywane w warsztacie lub są naprawiane tylko nieprawidłowo, do dochodzenia roszczeń niezbędna jest również ocena techniczna lub dowód nienależytego wykonania zlecenia. W takim przypadku możliwe są również szkody wtórne, takie jak uszkodzenie silnika lub skrzyni biegów.  

Jeśli przyczyna lub kwestia winy po wypadku drogowym nie jest jasno wyjaśniona, sensowne może być sporządzenie protokołu zachowania dowodów. Dokładny i szczegółowy opis uszkodzeń i nieprawidłowości powypadkowych, dokumentacja fotograficzna oraz określenie uszkodzonych części i stanu pojazdu umożliwiają wczesną naprawę, zbycie lub sprzedaż pojazdu. W przeciwnym razie często trzeba czekać kilka lat do zakończenia procesu lub wyjaśnienia kwestii winy, zanim pojazd będzie mógł zostać usunięty.

Rekonstrukcja wypadku

Rekonstrukcja powypadkowa umożliwia wyjaśnienie drobnych szkód powypadkowych do analizę złożonych wypadków drogowych.

Wykorzystując programy komputerowe wspomagane komputerowo, możemy odtworzyć procesy wypadkowe i porównać rozmiary uszkodzeń, aby móc sporządzić poprawny raport o uszkodzeniu pojazdu.
Podczas oceny na miejscu możemy potwierdzić lub wykluczyć szkody powypadkowe, porównując pojazdy.

Protokół rekonstrukcji wypadku jest często niezbędny w sporach w celu wyjaśnienia kwestii winy w sądzie.

Alpha Gutachten UG (ograniczona odpowiedzialność)
Dyrektor Zarządzający: Richard Peter Stolarski

Kontakt

© 2023 Alpha Gutachten UG (haftungsbeschränkt) – Alle Rechte vorbehalten.